Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů
  1. Korektnost, slušnost a nepsané zákony, které platí i v normálním životě. 
  2. Přijímáme pouze česky nebo slovensky mluvící hráče. Ve vyjímečných případech může být přijat i hráč jiné národnosti. 
  3. Staneš-li se členem jakékoliv aliance, už z Tebe není jedinec ... takže: hrajeme kolektivně 
  4. Není dovoleno, bez předchozí konzultace s generály či vedením, útočit na jiné než šedé (tedy opuštěné) zámky! 
  5. Jakmile budeš kýmkoliv napaden, je třeba to IHNED oznámit sem a následně upozornit formou soukromé zprávy generála a někoho z alianční rady. Platí POVINNOST nemazat oznámení z bitev po dobu 14 dní od události. 
  6. V případě nepřítomnosti je nutné si zajistit zástup (a to pouze z řad vlastní aliance). 
  7. Registrace a aktivita na našem aliančním fóru je POVINNÁ. Najdeš zde nejen novinky, spoustu rad pro začátečníky, informace o dění v naší alianci, ale probíhají zde i diskuze apod. 
  8. Hráč, který bude 10 dní nepřítomen, nebude mít zástup a nedá o sobě nijak vědět, může být napaden vlastními členy aliance. Více dle pravidel zde na fóru. 
  9. V naší alianci neakceptujeme, aby měl jeden hráč dva a více účtů, sloužících k vlastnímu růstu a obohacení - více zde


... a možná tu ještě něco přibude .........

ZÁKONÍK ALIANCE

ALLIANCE CODE

  1. Correctitude, decency and unwritten code valid in normal life too. 
  2. We accept only Czech or Slovak-speaking players. In exceptional cases can be accepted foreign nationality player. 
  3. When you enter into any alliance, you're not more an individual player  ... which means: we play as a team 
  4. Is permitted attack only gray (abandoned) castles! Other attacks only after previous consultation with the leadership of the alliance.
  5. If you are under attacks, IMMEDIATELY report it here and write private message in game to General and someone from the Alliance Council. 14 days (after battle) is necessary conserve reports of battles. 
  6. In case of absence is necessary have a substitution (only from our alliance). 
  7. Registration and activity at our alliance forum is OBLIGATORY. You can find here not only news, a lot of advice for beginners, but information about events in our alliance, discussions etc. 
  8. The player, who will be absent for 10 days, will not have substitution and not advise of his absence, can be attacked by members of the alliance. More by the rules here on the forum. 
  9. Our alliance not accept players with multi-accounts. 


... and probably will be added something .........